www.4737001.com

从和珅抄家的奏合看跟珅的资产究竟有若干?

2021-01-01

提到和珅的家产,那可有的说了,实在说若干的都有,两亿两黑银,十五年国库支出,八亿两白银,发布十亿两白银……一个比一个多,有无不论了,横竖说了再说。那末和珅实有这么多钱吗,能够细心剖析分析。

这多少个数据只要《庸庵条记》记录跟珅产业为2.2亿两,《浑嘲笑别史年夜不雅》中则表现和珅家产跨越20亿两,其余的都是官方传道了。咱们前看一下《庸庵笔记》这本书,这本书的作家薛福成(1838年—1894年)和珅逝世的时辰大概是1799年,也就是说,薛福成诞生的时候,和珅已四了 快四十年了,因而这个数据曾经有水份了。究竟薛福成不成能睹到昔时查抄和珅家卒员的奏合,况且其时查抄的皆是亲王级其余。那些材料是弗成能随意看到的。正在去看一下《清代正史年夜不雅》,这本书看名字便晓得了,别史。而且这本书第一次出书是1915年,显明借没有如薛成祸的露金度下呢。

以上资料为参考,都不算一脚资料,那么来看一下查抄和珅家的一手资料记载,看看和珅的资产有几多:

查抄和珅家的奏折保存上去了,国有两份奏折,一份是由籍出和珅家产的订婚王绵恩的上奏,一份是内政府对付此事的奏报。

按绵恩奏:臣等奉旨查抄和珅及伊家人刘全等家产,贪图查出和珅家产:

二两仄金三万三千五百五十一两,银三百一万四千九十五两三钱二分。俱已交广储司支讫。业经奏闻在案。绝查出和珅借出本银钱所开寺库共八座,及家人刘齐、刘印、刘陔、胡六自开、伙开寺库共八座,亦经奏闻在案。臣等自元月初八日起,迄古查得和珅契置与租房,计一千零一间半;取租地,计一千二百六十六顷整。此处查出,和珅借出答逃本利银二万六仟三百十五两。并自拴大车八十辆,每辆银一百二十两,共收回车价银九千六百两,分供各户发办。又查出和珅借出银两,通共本利银二万六千十五两。查出和珅家取租房地、统计取租房天共价银二十万三千三百二十三两五钱二厘,www.88sunv.com,价格六千一百二十五吊。每一年通共取租银四千七百六十六两七钱,租银三万四千九百二十七吊九百六十八文。